top of page
IMG_6322.JPG

OM KANALDAGANE

Kanaldagane vart arrangert for første gong i 2002.  Det starta som ei maritim messe, inkludert underhalding frå scena.  Dette konseptet er brukt og videreutvikla sidan, og Kanaldagane har blitt den størsta årlega messa på Bømlo. Kvart år besøkjer 3-4000 personar Kanaldagane, og er med på den tre dagar lange festivalen.

I 2022 hadde Kanaldagane 20-års jubileum. Grunna to år med pandemiavlysing var dette den 18. gongen Kanaladagane vart arrangert. I 2024 vert det difor 20. gong me inviterer til Kanaldagane.

Kanaldagane vert drive av frivillige lag og organisasjonar som har tilknytning til bygda. Overskotet frå arrangementet går tilbake til desse og er eit viktig bidrag til drifta.

Lag og organisasjonar

Bømlo Kystlag

Finnås Bedehuslag

Trekløveren Grenda og Ungdomslag

Bømlo Sportsdykkere

Finnås Sportsklubb

Våge Skulemusikklag

Kontakt Kanaldagane

Kanalvegen

5437 FINNÅS

971 95 862

Takk for meldinga di!

bottom of page