top of page
IMG_6320.JPG

SPONSORAR

Sponsorane våre er viktige bidragsyterar for at me skal klare å arrangere Kanaldagane. Dersom sponsoren har oppgitt nettsida si til oss kan du gå direkte til denne ved å trykke på sponsornamnet.

bottom of page