top of page
IMG_6285.JPG

PRISLISTE

for utstillarar

Kanaldagane ynskjer å vere ei allsidig og variert messe, både av hensyn til utstillarane og dei besøkande. I utgongspunktet kjem me ikkje til å tildele plass til meir enn to utstillarar som har same eller svært likt innhald. Kanaldagane tek difor atterhald om at søknaden kan verte avslått. Avslag på søknad om utstillarplass vil ikkje medføre kostnadar for den som søker.

  • Prislista dekker våre standard utstillarplasser. Dersom du har ein spesiell stand med behov som ikkje vert dekka her kan du søkje om plass og be om særskilt tilbod.

  • Du kan sende søknad om plass når du sjølv ynskjer. Me startar behandling av søknadar i april/mai. Deretter vert søknader behandla fortløpande.

Inkludert i leiga:

  • Utstillarpass for 2 personar. Dersom meir enn 2 personar skal arbeide på utstillinga samstundes må du kjøpe ekstra utstillarpass til desse.

Merknad

Frå og med 2023 er pris per frontmeter satt litt ned, men inkluderer ikkje lenger straum. Har du behov for straum på utstillinga di bestiller du dette i tillegg. Utstillar er sjølv ansvarleg for å ha tilgjengeleg 20 meter 3x2,5mm2 skjøyteleidning berekna for utandørs bruk.

Prisliste

Utandørs stand 3 meter djupne, pr. frontmeter

200,-

Utandørs stand 5 meter djupne, pr. frontmeter

400,-

Innandørs stand 3 meter djupne, pr. frontmeter

300,-

Innandørs stand 5 meter djupne, pr. frontmeter

500,-

Straum, 10A, 2400 W

250,-

Straum, 16A, 3600 W

400,-

Straum, 32A, 7200 W

800,-

Ekstra utstillarpass, pr. person

100,-

bottom of page