top of page

Inge Halstensen

Halstensen er kjent for mange som samfunnsbyggar, fiskar, skipsreiar, lærar og politikar.


Halstensen har engasjert seg som forvalter av handelsstaden Bekkjarvik og for bevaring av kystkulturen. Han vart i 2013 utnevnt til æresmedlem av Norges Fiskarlag, og fekk i 2018 tildelt Kongens fortenestemedalje for sitt virke.


Under Kanaldagane 2024 vil Halstensen halde foredrag om fiske i nyare tid og framtidsutsiktene for fiskeri i Norge.




26 visninger

Commentaires


bottom of page