top of page

Verjeskjema

Person under 18 kan, dersom våre reglar for dette vert fylgd, delta på konsertar i regi av Kanaldagane der aldersgrensa er 18 år.For å komme inn på arrangementet må ein ha billett, vere i fylgje med verje og ha med ferdig utfyllt verjeskjema og legitimasjon som må framvisast til ordensvakt og billettvakt ved inngongen.


Korkje verjehavar (umyndig person) eller verje kan vere påverka av rusmidlar eller nyte alkoholhaldige drikker i samband med arrangementet.


Verjeskjema
.pdf
Last ned PDF • 140KB

Brot på reglande kan medføra utestengelse frå framtidige arrangement for både verjehavar og verje.

8 visninger

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page